نرخ بیکاری در اسلواکی به حداقل می رسد

نرخ بیکاری که به میزان 5.72 درصد است، کمترین میزان از زمان تشکیل جمهوری اسلواکی مدرن است.

نرخ بیکاری در اسلواکی در سطح 5.72 درصد، در مقایسه با ماه گذشته به میزان 0.16 درصد و در ماه گذشته 2.67 درصد است.
نرخ بیکاری محاسبه شده از کل تعداد شغلهایی که در ماه فوریه به رقم 6.97 درصد رسید، به میزان 0.16 درصد و 2.83 یورو کاهش یافته است. تعداد کل شغلهای در ماه دوم سال 2018 به 193321 رسیده است.

همانطور که تمام 8 منطقه اسلواکی در ماه فوریه نرخ بیکاری خود را کاهش دادند، اما مناطق Banská Bystrica و Žilina شاهد کاهش قابل توجهی بود. از نظر مناطق، نرخ بیکاری در 75 درصد از آنها کاهش یافته است.
وزیر امور خارجه اسلواکی برنیزلاو اندروس، گفت که نرخ بیکاری در ماه فوریه به پایین ترین حد رسیده است. او گفت، “ما توانسته ایم نرخ بیکاری پایین تر از 7 درصد را حفظ کنیم.” وی افزود که اقدامات کابینه به تقویت رشد مثبت بازار کار کمک می کند.

Share this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *