از آنجا که غالب متقاضیان اقامت اروپا در ایران کار و زندگی میکنند و نمیتوانند یا قصد ندارند که با شرکت خود در اروپا فعالیت کنند، در نتیجه بخاطر عدم درآمدزایی و پرداخت مالیات بر درآمد اقامتشان تمدید نمیشود که این موضوع مانع رسیدن به هدف که اقامت دائم است میشود. اگر شما جزو آن دسته از افرادی هستید که قصد فعالیت تجاری در اروپا ندارید و از طرفی با اطمینان خاطر میخواهید به اقامت دائم در اروپا برسید، به جای درستی آمده اید. این نوع اقامت از طریق خرید ملک نیست، بلکه کارت اقامت از طریق شرکتی است که در اروپا به ثبت رسانده اید ولی اگر میخواهید که علاوه بر پرداخت مالیات بر درآمد شرکت، جهت تمدید اقامت در اروپا به مشکل نخورید بایستی علاوه بر شرکت سرمایه گذاری در ملک نیز نشان دهید. در خدمات ما پس از اینکه اقامت اروپا را دریافت میکنید، مالکیت یک واحد مسکونی نیز به طرح تجاری شما اضافه میشود که سرمایه گذاری نشان داده شود و در مقابل گارانتی کتبی و محضری جهت تمدید اقامت تا ۵ سال و تبدیل به اقامت دائم را در اروپا دریافت میکنید. در این پکیج هیچگونه هزینه پنهان و اضافی را تا ۵ سال نخواهید داشت، حتی پرداخت مالیات بر درآمد و بیمه سالانه شما تا ۵ سال نیز بعهده ما خواهد بود تا شما و خانواده تان با دریافت گارانتی محضری تمدید اقامت و تبدیل به اقامت دائم در اروپا، از کلیه حق و حقوق قانونی و اجتماعی یک مقیم اروپا برخوردار شده و از مزایای اقامت اروپا لذت ببرید.