تیم سرمایه گذاری، مدیران وکلای حرفه ای ما، طرحی نو و منحصر بفردی را تحت عنوان گارانتی تمدید اقامت اروپا تا ۵ سال و تبدیل به اقامت دائم را خدمت شما معرفی می نماید. بدین صورت که ما با سرمایه گذاری واقعی در اروپا به نمایندگی و از طرف شما ولی با سرمایه اولیه خودمان به دولتهای اروپایی ثابت نمودیم که ایرانیان نه تنها فقط بدنبال اخذ کارت اقامت و عدم توجه و رعایت ضوابط قانونی آن کشورها نیستند بلکه علاوه بر فعالیت اقتصادی، سرمایه گذاری نیز نشان داده اند و با این پکیج یک حرکت پویا درمفید نشان دادن شما عزیزان دراقتصاد آن کشور اروپایی ارائه نموده ایم. از یک سو طی تجربه ای که در سالهای اخیر بدست آورده ایم، به لحاظ مسایل امنیتی، مهاجرتی و اقتصادی دولتهای اروپایی، به این نتیجه رسیدیم که دربسیاری موارد تمدید کارت اقامت اروپا برای کسانی که فقط یک شرکت غیر فعال در اروپا دارند و هیچگونه سرمایه گذاری و حرکت مالی نشان نداده اند، بسیارسخت و پر ریسک شده و حتی نتیجه منفی هم در بر داشته است. ازسوی دیگر متقاضیان محترم نیز بدنبال ریسک کمتر و پایگاهی امن با روشی مطمئن در اروپا هستند تا با آرامش سرمایه گذاری نموده و با کمترین ریسک به اهداف خود رسیده و در رابطه با تمدید اقامت اروپای خود و خانواده شان نگرانی و اضطرابی نداشته باشند. لذا در این راستا بر این برآمدیم که در راستای احترام به قوانین و رعایت ضوابط این کشورها در اروپا ازیک سو، و تامین امنیت و آسایش برای متقاضیان خود ازسوی دیگر، با ارائه روش های کاملا تخصصی و مطالعه شده، راهکارهای مناسب را طراحی نموده تا پاسخی باشد به نیازهای بدون پاسخ شما متقاضیان گرامی، تا ازسردرگمی درآمده و با روشی مطمئن و تضمین شده به اهداف خود دراروپا دست یابید.