ثبت شرکت در اروپا یکی از گزینه های مورد توجه افرادی است که میخواهد در اروپا بیزنس احداث کرده و همچنین برای خود و خانواده نیز اقامت اروپا را اخذ کنند. با ثبت شرکت شما بایستی در جهت طرح تجاری که دارید فعالیت کرده و شغل ایجاد و درآمد نشان دهید که مالیات بردرآمد به آن کشور پرداخت کنید. جهت تمدید اقامت طی 5 سال اول شرط اصلی این است که بدهی مالیات بر درآمد و بیمه نداشته باشید. اگر فردی نتواند درآمد ایجاد کند و مفاصا حساب مالیاتی شرکت خود را نداشته باشد اقامت آن تمدید نخواهد شد چون نتوانسته به تعهدات خود که اجرای طرح تجاری بوده عمل نماید. بهترین گزینه ثبت شرکت در اروپا، کشور اسلواکی است چون دارای قوانین ساده تری نسبت به سایر کشورهای اروپایی است و بخاطر موقعیت جغرافیایی اسلواکی که در اروپای مرکزی است، دسترسی به کشورهای دیگر جهت حمل و نقل کالا سریعتر و سهل تر است. همانطور که میدانید در کشورهای اروپایی کسب درآمد برای دولتها از مالیات بر درآمد بسیار حائز اهمیت است پس تعهد پرداخت مالیات بر درآمد از مسئولیت قانونی بالایی برخوردار است. ضریب مالیات بر درآمد شرکتهای ثبت شده در کشور اسلواکی از بقیه کشورهای اروپایی کمتر بوده و این یکی از دلایلی است که در قاره اروپا و در حوزه شنگن برای افرادی که از این طریق قصد اخد اقامت اروپا را دارند جذابیت بیشتری را کسب کرده است. اقتصاد اسلواکی بسیار پایدار و دارای استانداردهای اروپایی است و اسلواکی در بین کشورهای اروپایی دیگر از رشد اقتصادی خوبی در سالهای اخیر برخوردار بوده است.