اخذ اقامت اروپا از طریق ثبت شرکت در اسلواکی یکی از محبوبترین روشها جهت اخذ اقامت شنگن است. با ارائه بیزنس پلن و طرحهای توجیهی که نشان دهد که قصد فعالیت اقتصادی در کشور اسلواکی را دارید و همچنین آن بیزنس پلن و طرحهای توجیهی نیز به تایید برسد، آنگاه به شما فرصتی میدهند که آن پلن را عملیاتی کنید که ایجاد شغل کرده و درآمد نشان دهید تا مالیات بر درآمد پرداخت کنید. در حقیقت آورده شما برای آن کشور مالیات بر درآمدی است که پرداخت میکنید. شرکت ثبت شده در اسلواکی بایستی فعالیت نشان دهد و حداقل برای یک نفر شغل ایجاد کند و حداقل درآمد مورد قبول را داشته باشد. برای شخصی که موسس شرکت است این امکان وجود دارد که برای افراد وابسته خود یعنی همسر و فرزندان زیر 18 سال اقامت اسلواکی را دریافت کند. با ثبت شرکت در اسلواکی میتوان فعالیت بیزنسی پایدار و مطمئن را در اروپا داشت. از شرکت اسلواکیایی میتوان در کل اتحادیه اروپا استفاده کرده و فعالیت تجاری انجام داد و مالیات بر درآمد آن را به کشور اسلواکی پرداخت کرد. یکی از نقاط قوت اسلواکی جهت انتخاب ثبت شرکت در آن کشور، ضریب مالیات بر درآمد پایین آن است. ضریب مالیات بر در آمد اسلواکی در مقایسه با بقیه کشورهای اروپایی پایین تر بوده و همچنین این ضریب مالیاتی پلکانی نمیباشد . این برای فردی که در اسلواکی شرکت خود را به ثبت رسانده است نقطه قوت محسوب میشود چون نشان میدهد که شرکتداری در کشور اسلواکی ارزانتر از بقیه کشورهاست.