بله، شما بایستی آدرس ثبت شده و فیزیکی برای محل شرکت و محل سکونت داشته باشید که در پکیجهای ما این سرویس به صورت اجاره نامه محضری به شما داده میشود و نیاز به هزینه جداگانه جهت اجاره یا خرید مکان شرکت و محل سکونت ندارید.