۱- ارائه گواهی عدم سو پیشینه که به تایید وزارت امور خارجه و سفارت اسلواکی رسیده باشد
۲- نامه های تمکن مالی از بانک
۳- سن بالای 18 سال