اقامت با ثبت شرکت در گرجستان


یکی از راه های اخذ اقامت گرجستان ، تاسیس شرکت در این کشور می باشد که با نشان دادن فعالیت تجاری امکان اخذاقامت گرجستان به صورت موقت و دستیابیاقامت گرجستان به صورت دائم را، به دنبال خواهد داشت. کشور گرجستان محیط سرمایه گذاری مناسب و جذابی را برای شرکت های خارجی فراهم آورده است.دلیل این جذابیت، پروسه ی کوتاه مدتی می باشد که برای ثبت شرکت در گرجستان لازم است که طی شود. همچنین ثبت شرکت خارجی در گرجستان هیچ تمایزی با ثبت شرکت محلی در گرجستان ، ندارد. تمامی این موارد متقاضیان اقامت گرجستان را در سال های اخیر افزایش داده است.
گرجستان در آخرین رده بندی سهولت کسب و کار (از دید مجله اکونومیک) در سال 2015 در بین 183 کشور دنیا رتبه 9 را کسب کرده است. خدمات در گرجستان از سایر کشورهای مشابه ارزانتر، سریعتر و بدون بوروکراسی است. هزینه نیروی کار پایین، از دیگر نکات مهم برای سرمایه گذاران و کارآفرینان می باشد. گرجستان در برابر سایر کشورهای اروپایی به مراتب از مالیات کمتری برخوردار است. ارزش افزوده 18 % و هزینه گمرکی بین 5 % الی 12 % متفاوت است.

مزایای ثبت شرکت در گرجستان


  • پروسه چند روزه ثبت شرکت
  • سهولت شروع کسب و کار
  • سهولت اخذ مجوزهای لازم برای شروع کار
  • افتتاح حساب بانکی
  • ضریب مالیاتی پایین
  • بدون نیاز به شریک بومی

تعهدات شما جهت تمدید اقامت


    • عدم بدهی مالیاتی شرکت
    • نداشتن سو پیشینه کیفری در گرجستان