اقامت یونان با ارائه تمکن مالی


اقامت تمکن مالی به افرادی که دارای توان مالی کافی در کشور خود بوده و اثبات نمایند که توانایی مالی لازم جهت تامین مخارج زندگی در کشور یونان را دارند، تعلق خواهد گرفت.
این اقامت در مرحله اول به صورت ۲ ساله و پس ازآن هر ۳ سال بدون محدودیت و تنها با شرط داشتن تمکن مالی لازم قابل تمدید می باشد.
این نوع اقامت به سرپرست خانواده و همسر و فرزندان زیر ۱۸ سال تعلق خواهد گرفت و نیاز به حضور و زندگی در کشور یونان را ندارند.
صاحبان این اقامت میتوانند ازامکان بیمه سلامت بین المللی، حساب بانکی و کارت اعتباری بین المللی وسرمایه گذاری و ایجاد هرگونه کسب وکار، خرید وفروش وهمچنین تحصیل بهره مند گردند.
افراد متمکن با درآمد ثابت ماهیانه که منشا غیر کاری داشته باشد واجد شرایط اخذ اقامت یونان خواهند بود. شرط درآمد کافی باید برای هر یک از اعضای خانواده وجود داشته باشد.
درآمد ماهانه توسط حقوق بازنشستگی در ایران، اجاره نامه های ملکی، سود سپرده ثابت حساب بانکی، سود سهام یا اوراق بهادار و مدارک دیگر به اثبات می رسد. فرد متقاضی ثابت می کند که با توجه به منابع مالی که وی داراست نیاز به استخدام شدن در اروپا ندارد.

شرایط مورد نیاز اقامت تمکن مالی یونان


 • ارائه حداقل درآمد ماهانه ۲۰۰۰ یورو برای متقاضی اصلی
 • ارائه حداقل درآمد ماهانه ۴۰۰ یورو برای همسر
 • ارائه حداقل درآمد ماهانه ۳۰۰ یورو برای هر فرزند
 • تمکن مالی بالای ۵۰هزار یورو از بانک با پرینت سه ماهه
 • تهیه بیمه نامه پزشکی
 • اخذ ویزای تایپ D جهت سفر به یونان
 • گواهی عدم سوء پیشینه
 • سند مالکیت ملکی
 • دارا بودن آدرس قانونی در یونان

تعهدات شما جهت تمدید اقامت


  • ارائه تمکن مالی مورد نیاز در زمان تمدید مجدد
  • نداشتن سو پیشینه کیفری در اتحادیه اروپا و ایران