ثبت شرکت + اخذ اقامت ومجوزکاردرایتالیا + تمدید اقامت و تبدیل به اقامت دائم


در این روش نیز شما مالک یک شرکت اروپایی خواهید شد، واخذ اقامت ایتالیا همانند پکیج استاندارد ازطریق ثبت شرکت و ارائه طرح توجیهی نوآورانه توسط تیم IT ما میباشد . با این پکیج، اخذ اقامت مینیمم یک ساله کشور ایتالیا برای شما و خانواده تان برعهده ماست، و تبدیل آن به اقامت دائم بستگی به حرکت اقتصادی و فعال نشان دادن شرکت شما دراین کشوردارد، که توسط ما برایتان انجام خواهد پذیرفت.
تفاوت این پکیج با پکیج استاندارد در این است که اولا بابت کارت اقامت خانواده هیچگونه هزینه اضافه ای پرداخت نمی نمایید (بغیر از فرزندان بالای ۱۸ سال) و دومآ در این سرویس اگر شما درابتدا تصمیم و آمادگی برای استارت حرکت اقتصادی ندارید، ما یک حرکت اقتصادی واقعی با درآمد رسمی و نظر پسند دولت ایتالیا را به رایگان برایتان ایجاد و شما هیچگونه پرداختی برای خدمات اضافه نخواهید داشت و تنها بیمه و مالیات سالانه را خودتان پرداخت خواهید نمود. بنابراین در مسیر تمدید ۵ سال اقامت شما هیچگونه مشکلی پیش نخواهد آمد، و مطمئن می شوید که به کارت اقامت دایم خواهید رسید.

درپکیج VIP ، شما دیگرهزینه های فعال نشان دادن و نگهداری شرکت شما، حسابداری، دفترداری، ارائه دفاتر مالی به اداره دارایی، تهیه آدرس ثابت مسکونی سالانه و تهیه آدرس ثابت سالانه برای دفتر شرکت نداشته، همچنین تعهد استخدام و ایجاد شغل تا تبدیل به اقامت دائم را نخواهید داشت. همه این موارد طی قرارداد رسمی توسط مجموعه ما در کشور ایتالیا صورت میپذیرد تا شرکت شما بتواند فعالیت و درآمد سالانه را نشان داده که مالیات بر درآمد آنرا پرداخت نماید و فقط تمدید بیمه و پرداخت مالیات سالانه بعهده شما بوده وهیچ مشکلی در طی ۵ سال تمدید اقامت و تبدیل آن به اقامت دائم نخواهید داشت .


خدمات رایگانی که در پکیج VIP ایتالیا دریافت خواهید کرد


 • اقامت رایگان همسر و فرزندان زیر ۱۸ سال
 • تهیه آدرس ثبت شده جهت محل شرکت و محل سکونت
 • فعالیت شرکت شما تا اخذ اقامت دائم
 • دفترداری شرکت شما تا اخذ اقامت دائم
 • حسابرسی شرکت شما تا اخذ اقامت دائم
 • نشان دادن درآمد سالانه برای شرکت شما طی ۵ سال
 • انجام امور مالیاتی شرکت شما
 • تمدید کارت اقامت تا تبدیل به اقامت دائم
 • اخذ اقامت دائم ایتالیا پس از ۵ سال


مزایای پکیج ویژه ایتالیا


  • بدون پیش پرداخت و بدون ریسک
  • کار و زندگی در کلیه کشورهای شنگن
 • تحصیل رایگان اعضای خانواده در اروپا
  • کار و زندگی در کلیه کشورهای شنگن
  • خرید ملک و اتومبیل در کل اروپا
 • افتتاح حساب دربانکهای اتحادیه اروپا
  • درمان رایگان در اتحادیه اروپا
  • اخذ پاسپورت در عرض چند سال
 • اخذ آسان ویزای کشورهای سایر قاره ها

تعهدات شما جهت تمدید اقامت


   • پرداخت مالیات بر درآمد شرکت خود تا ۵ سال
   • پرداخت حق بیمه خدمات درمانی
   • نداشتن سو پیشینه کیفری در اتحادیه اروپا