اخذ اقامت شنگن از طریق ثبت شرکت در اروپا یکی از محبوبترین روشها جهت اخذ اقامت شنگن است. با ارائه بیزنس پلن و طرحهای توجیهی که نشان دهد که قصد فعالیت اقتصادی در کشورهای عضو شنگن را دارید و همچنین آن بیزنس پلن و طرحهای توجیهی نیز به تایید برسد، آنگاه به شما فرصتی میدهند که آن پلن را عملیاتی کنید که ایجاد شغل کرده و درآمد نشان دهید تا مالیات بر درآمد پرداخت کنید. در حقیقت آورده شما برای آن کشور مالیات بر درآمدی است که پرداخت میکنید. شرکت ثبت شده در شنگن بایستی فعالیت نشان دهد و برای یک یا چند نفر شغل ایجاد کند و حداقل درآمد مورد قبول را داشته باشد. برای شخصی که موسس شرکت است این امکان وجود دارد که برای افراد وابسته خود یعنی همسر و فرزندان زیر 18 سال اقامت شنگن را دریافت کند. با ثبت شرکت در کشورهای حوزه شنگن میتوان فعالیت بیزنسی پایدار و مطمئن را در اروپا داشت. از شرکتی که در یکی از کشورهای شنگن ثبت شده است میتوان در کل اتحادیه اروپا استفاده کرده و فعالیت تجاری انجام داد و مالیات بر درآمد آن را پرداخت کرد. اقامت شنگن یکی از جذابتیرین و پر طرفدارترین اقامتهای دنیاست. به این دلیل که با گرفتن اقامت یکی از کشورهای اروپایی عضو شنگن میتوان در 26 کشور عضو شنگن در اروپا، کار، زندگی، تجارت، تحصیل کرد و اتومبیل و ملک خرید و حسابهای بانکی داشت. یعنی همه حق و حقوق قانونی و اجتماعی که یک مقیم اروپا نیاز دارد را داراست. در حقیقت اقامت یک قاره است و درمان و تحصیل در اروپا رایگان است.