اخذ اقامت اسلواکی از طریق ثبت شرکت در اروپا یکی از محبوبترین روشها جهت اخذ اقامت شنگن است. با ارائه بیزنس پلن و طرحهای توجیهی که نشان دهد که قصد فعالیت اقتصادی در اسلواکی را دارید و همچنین آن بیزنس پلن و طرحهای توجیهی نیز به تایید وزارت صنایع برسد، آنگاه به شما فرصتی میدهند که آن پلن را انجام دهید که ایجاد شغل کرده و درآمد نشان دهید تا مالیات بر درآمد پرداخت کنید. در حقیقت آورده شما برای اسلواکی مالیات بر درآمدی است که پرداخت میکنید. شرکت ثبت شده در اسلواکی بایستی فعالیت نشان دهد و برای یک نفر بومی شغل ایجاد کند و حداقل درآمد مورد قبول را داشته باشد. برای شخصی که موسس شرکت است این امکان وجود دارد که برای افراد وابسته خود یعنی همسر و فرزندان زیر 18 سال اقامت اسلواکی را دریافت کند. با ثبت شرکت در اسلواکی میتوان فعالیت بیزنسی پایدار و مطمئن را در اسلواکی و سایر کشورهای اروپایی داشت. از شرکتی که در اسلواکی ثبت شده است میتوان در کل اتحادیه اروپا استفاده کرد و فعالیت تجاری انجام داد و مالیات بر درآمد آن را به اسلواکی پرداخت کرد. اقامت اسلواکی یکی از جذابتیرین و پر طرفدارترین اقامتهای دنیاست. به این دلیل که با گرفتن اقامت اسلواکی با ثبت شرکت میتوان در 26 کشور عضو شنگن در اروپا، کار، زندگی، تجارت، تحصیل کرد و اتومبیل و ملک خرید و حسابهای بانکی داشت. یعنی همه حق و حقوق قانونی و اجتماعی که یک مقیم اروپا نیاز دارد را داراست. در حقیقت اقامت اسلواکی که اقامت شنگن نیز هست اقامت یک قاره است و درمان و تحصیل در اروپا رایگان است.